Die Instituut vir Christelike Onderwys (ICO), wat ʼn sterk verbintenis met AROS, ʼn onderwyseropleidinginstansie, het is ‘n gemeenskapinstelling met die doel om privaat- en openbare skole dwarsoor Suid-Afrika te help om suksesvol te wees.

Een van die opwindende projekte van die ICO is om leerlinge te help om effektief te studeer. Dit is ’n lewensvaardigheid wat elke skolier reg deur sy skoolloopbaan benodig, maar dit is algemeen bekend dat min leerlinge oor die vermoë beskik om effektief te studeer. Daar bestaan geen maklike oplossing vir die probleem nie aangesien leerlinge volgens die “KABV-kurrikulum” meestal nie meer die geleentheid ontvang om effektiewe studiemetodes formeel op skool aan te leer nie.