Meer Oor Ons

Die Instituut vir Christelike Onderwys het ’n studiekursus ontwikkel wat met groot sukses by verskeie openbare en privaat skole aangebied is. Hierdie kursus is verfyn tot ’n praktykgerigte kursus wat aan laerskool- en hoërskoolleerlinge die geleentheid bied om basiese studievaardighede te ontwikkel wat hulle vir die res van hul lewe kan gebruik.  Wat beide die inhoud en voorkoms van die kursus betref is dit van so ’n standaard dat die ICO dit met groot vrymoedigheid na buite kan bekendstel.

                      

Die kursus word landswyd aangebied deur onderwyskundiges en skole soos Afrikaans Hoër Seunskool in Pretoria, Hoërskool Diamantveld in Kimberley, Hoërskool Ermelo, Hoërskool Ben Viljoen, Hoërskool Hartbeespoort, Hoër Tegniese Skool Tuine, Hoër Tegniese Skool John Vorster, Hoërskool Klerksdorp, Hans Moore, Sekondêre Skool Oranje Meisies, Hoërskool Bergvlam, Hoërskool Outenikwa en Laerskole soos Swartkop, Rooihuiskraal, Generaal Hendrik Schoeman, Eureka, Dirk Postma, Totius Akademie, Laeveld Akademie, Pierneef, du Preez van Wyk, Elarduspark, Riebeeckpark, Leeudoringstad, Stephanus Roos, Akademie Reformia, Maragon Pretoria Oos, Laerskool Voorpos, Seodin, Midrand Afrikaanse Akademie, verskeie CVO skole asook skole van die Reddam House-groep, het reeds verskeie graadgroepe die kursus laat deurloop en getuig met groot dankbaarheid van die positiewe invloed wat die kursus op hul leerlinge se akademiese prestasie uitgeoefen het. Meer as 10 000 leerlinge, het in 2014 – 2017 hierdie kursus met sukses deurloop.